Temaside

   En klubb for alle som er interessert i   kniver og knivmakeri

Normalisering av knivstål i aske kontra luft

  Det har blitt fortalt at normalisering av knivstål i aske vil gjøre knivbladene bedre .  

Det får en  metallurg si noe om.

Her er bilder fra en datalogging som er gjort  med en

temperatursensor montert inne i et ca 6mm tykt stål.

Først varmet opp til ca 1000 grader og avkjølt 

i luft.

Deretter oppvarmet og avkjølt i aske (fra vedovnen)

Avkjøling i aske tar ganske mye lenger tid og

overgangen fra austenitt går litt saktere.

Overgangen kan sees på  kurven da temperaturen "stopper" litt opp , før den fortsetter å synke.

( Den vertikale streken på kurven)